Supervisie en leertherapie

Supervisie
Hulpverleners die zich verder willen bekwamen in hun werk, kunnen supervisie bij mij volgen, in het bijzonder in systeemtherapie. In een kennismakingsgesprek wordt besproken of mijn aanbod aansluit bij de vraag.
Ik heb speciale expertise op het gebied van transculturele systeemtherapie.
Ik ben geregistreerd supervisor bij de NVRG en de NVP. Tevens ben ik leersupervisor bij de NVRG.
De kosten bedragen €120,00 per sessie.

Leertherapie
Wanneer in het kader van uw opleiding een leertherapie vereist is, kunt u daarvoor bij mij terecht.
Ik ben erkend leertherapeut van de NVRG en NVP.
De kosten bedragen €120,00 per sessie.