Praktische informatie

Verzekering psychotherapie
Psychotherapiebehandelingen worden doorgaans vergoed door uw basisverzekering. U hebt daarvoor een verwijzing van uw huisarts nodig. De huisarts stelt de eerste diagnose. Op basis daarvan verwijst hij u door naar de generalistische basis-ggz, waarbij er sprake is van een kort traject tot 750 minuten of 7 sessies, of naar de gespecialiseerde ggz, waar langer durende behandelingen mogelijk zijn. Niet alle diagnoses  worden vergoed. Meer informatie hierover vindt u op de website van de LVVP of via je verzekeraar.
Voor 2022 heb ik met  de meeste ziektekostenverzekeraars (behalve Menzis) contracten afgesloten voor basis-ggz -en specialistische ggz.
N.B. Bij de afrekening van de behandeling brengt uw verzekeraar uw eigen risico in rekening.
De verzekering stelt als voorwaarde dat er een algemene diagnose op de nota staat. Deze bespreek ik met u na de intake.
N.B. In enkele gevallen kan ik alleen nieuwe cliënten in behandeling nemen na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verzekeraar.

privacy statement

Psychotherapie zonder vergoeding
U kunt natuurlijk ook een psychotherapeutische behandeling volgen zonder vergoeding door uw verzekeraar. U ontvangt dan een maandelijkse nota. Het tarief is dan €105 per therapiesessie van 45 minuten en €140 per sessie van 60 minuten

Duur psychotherapeutische behandeling
Een individuele therapiesessie duurt 45 – 60 minuten, een partnerrelatie- of gezinsgesprek duurt 90 – 120 minuten.

Wachttijd voor psychotherapie
Met ingang van 1 maart 2024 neem ik voorlopig geen nieuwe aanmeldingen aan.

Voorwaarden psychotherapiebehandeling
Ik hanteer de betalingsvoorwaarden van de LVVP. Zegt u een afspraak korter dan 24 uur van tevoren af, dan breng ik deze in rekening. De verzekering vergoedt deze kosten niet. Mijn NO SHOW fee is €60,00.
De psychotherapiebehandeling valt onder het beroepsgeheim dat geldt voor mijn beroepsgroep. Dit betekent dat ik nooit zonder uw toestemming overleg over u heb met derden. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.lvvp.nl.
Mocht u ontevreden zijn over de behandeling of over hoe u bent benaderd, dan is het belangrijk dat u dit met mij probeert te bespreken. Mocht dit uiteindelijk niets oplossen, dan kunt u terecht bij de beroepsorganisatie.

Contact
Telefoon: 020-6202952
Als u een bericht inspreekt op het antwoordapparaat, bel ik zo spoedig mogelijk terug.
E-mail: anna1@wxs.nl

AGB praktijk 94003295
AGB zorgverlener 94003794

Kamer van Koophandel nr. 34314171

Bankrekening
IBAN: 88ABNA0537622640