AMPERSAND&

Opleidingen Familie en Cultuur

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ampersands-1.png

AMPERSAND& ontwikkelt en verzorgt opleidingen, trainingen en workshops op het gebied van transculturele systeemtherapie en diversiteit. Daarin worden systemische principes gecombineerd met antropologische perspectieven, verbale met non-verbale werkvormen, en worden cursisten bewust gemaakt van hun eigen culturele bagage, en van de impact van migratie.

Het AMPERSAND& team bestaat uit: Anna de Voogt en Erica Siegers, beiden klinisch psycholoog-psychotherapeut (BIG) en erkend opleider van de NVRG, Hermine Klok, psychomotorisch en lichaamsgericht therapeut, Caroline Verheijde psychiater- systeemtherapeut , Roshenie Bhola, GZ-psycholoog-systeemtherapeut en Charlotte Clous, cultureel antropoloog.

In februari 2020 is onze eerste Specialistische Module Transculturele Systeemtherapie van start gegaan.

In februari 2024 is de nieuwe cursus van start gegaan, op 7 vrijdagen van 10-17:00 uur.

Data: 9 februari, 1, 15 en 29 maart, 12 en 26 april, 17 mei. De volgende cursus zal plaatsvinden in het Voorjaar van 2025.

Inhoud: 1 creëren van een veilige ruimte/klimaat van gastvrijheid, antropologische theorieën, 2 de therapeut zelf/ eigen culturele achtergrond en bagage, 3 taal/lichaamstaal en valkuilen in de interculturele communicatie, 4 familiecultuur en generaties, 5 migratie en het belang van her-inbedding, 6 religie en spiritualiteit, 7 toets en evaluatie/afronding.

Deze cursus is bedoeld voor systeemtherapeuten-in-opleiding, die hun basiscursus (120 uur) hebben voltooid en nog een of meer specialistische modules moeten volgen. Daarnaast kunnen psychiaters, en systeemtherapeuten die hun opleiding al hebben afgerond (lid ST), aan deze cursus deelnemen: de cursus biedt ook bij- en nascholing specifiek op het gebied van transculturele systeemtherapie.

Toelatingsvoorwaarde: voltooide basiscursus systeemtherapie

De cursus is erkend door de NVRG als Specialistische Module (42 uur). Daarnaast is de cursus geaccrediteerd als Bij en Na-scholing door de NVRG (40 punten), door de NVvP (35 punten) en door de FGzPt (42 punten).

Kosten: € 1.650

“Het betreft een enthousiasmerend, gevarieerd en degelijk samengesteld lesaanbod met voldoende zowel actuele als oudere literatuur. Binnen de specialistische blokken is het een aanwinst, dat er expliciet meer transcultureel wordt gekeken en gewerkt.” Opleidings Advies Commissie van de NVRG

Kleurrijk Zorgverlenen. Tweedaagse cursus – Intercultureel werken in de GGZ

De cursus is bedoeld voor behandelaren in de GGZ (psychologen, psychotherapeuten, arts/psychiaters, spv/vs, vaktherapeuten, maatschappelijk werkenden) die hun inzicht en vaardigheden in intercultureel werken willen vergroten.

Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers per groep.

Data voor 2024 : Najaar 25 oktober en 8 november.
Locatie: Amsterdam (nabij CS)
Kosten: € 425

Informatie over de opleidingen van AMPERSAND& vind u op: https://www.ampersandopleiding.nl/

Bankrekening Stichting Ampersand&
IBAN: NL73 ABNA 0107 1015 05

Kamer van Koophandel nr.: 76341232